STARY TESTAMENT
1 Księga Królewska

Budowa świątyni

6
1 W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana. Dom, który Salomon zbudował dla Pana, miał sześćdziesiąt łokci2 długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości. Sień zaś przed główną budowlą3 świątyni miała dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości świątyni, i dziesięć łokci szerokości, w kierunku długości świątyni. Świątynię zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach4. Na murze świątyni dokoła poprowadził nadbudowę z pięter <wzdłuż murów świątyni> wokół głównej budowli i sanktuarium5 oraz zrobił dokoła boczne pomieszczenia. Piętro dolne szerokości6 pięciu łokci, średnie szerokości sześciu łokci, a trzecie szerokości siedmiu łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz w skarpy dokoła, aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni. Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano7. Dlatego nie słyszano w domu, przy jego budowie, ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. Drzwi do średniego8 pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego. Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją <wklęsłym stropem> cedrowym. 10 Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na pięć łokci wysoko i połączył ze świątynią drewnem cedrowym. 11 Potem Pan skierował do Salomona te słowa: 12 «Jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje nakazy oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą Mi budujesz, 13 zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu izraelskiego». 14 A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię. 15 Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi od podłogi domu aż do belek sufitu, <wnętrze pokrył drzewem>, a podłogę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. 16 Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od podłogi aż do belek [ścianę na] dwadzieścia łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to jest Miejsce Najświętsze. 17 Czterdzieści łokci długości miała świątynia przed [sanktuarium]9. 18 Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych10 i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać. 19 Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego. 20 Sanktuarium było dwadzieścia łokci długie, dwadzieścia łokci szerokie i dwadzieścia łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył11 też ołtarz cedrowy. 21 Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem12. 22 Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium. 23 W sanktuarium sporządził dwa cheruby dziesięciołokciowej wysokości z drzewa oliwkowego. 24 Jedno skrzydło cheruba miało pięć łokci i drugie skrzydło cheruba miało też pięć łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było dziesięć łokci. 25 Drugi cherub miał ten sam rozmiar dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty. 26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła dziesięć łokci. 27 Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany13. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały się wzajemnie. 28 Cheruby te pokrył złotem. 29 Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył jako płaskorzeźby podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz. 30 Podłogę świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. 31 Wejście zaś do sanktuarium zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A filary były pięciokątne14. 32 Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim owe cheruby i palmy. 33 Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne14 odrzwia z drzewa oliwkowego 34 i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło, i dwie obracające się deski - drugie. 35 Na nich wyrzeźbił cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem. 36 Ponadto obudował dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i rzędem ociosanych belek cedrowych. 37 Fundament domu Pana został założony w miesiącu Ziw15 roku czwartego. 38 W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul16, <który jest ósmy>, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem16. A więc budował ją siedem lat.
ZMIEŃ ROZDZIAŁ W KSIĘDZE
ZMIEŃ KSIĘGĘ I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W KSIĘDZE
WYSZUKAJ W BIBLII
WSTĘP
««  1 Krl 6  »»
1 Krl 6, 1 - Por. 2 Krn 3,1nn.

1 Krl 6, 2 - Łokieć = około 45 cm.

1 Krl 6, 3 - Hebr. hekal (pałac) odpowiada Miejscu Świętemu z Wj 26,33; Kpł 16,2.

1 Krl 6, 4 - Tłum. przypuszczalne. Wlg ma: "okna skośne"; LXX: "skośne ukryte" - prawdopodobnie jak w świątyniach egipskich, umieszczone między sufitem a ścianą i rzucające światło z góry.

1 Krl 6, 5 - Hebr. debir (część ukryta, niedostępna), czyli Miejsce Najświętsze, dosł.; "Święte Świętych" (1 Krl 6,16). Por. 2 Krn 3,8.

1 Krl 6, 6 - Szerokość jako odstęp muru świątyni o grubości stopniowo zmniejszającej się ku od górze.

1 Krl 6, 7 - Por. Pwt 27,5n.

1 Krl 6, 8 - Wg LXX: "do dolnego".

1 Krl 6, 17 - Popr. wg LXX i Wlg.

1 Krl 6, 18 - Inni tłum.: "w kształcie kolokwintów" (zob. 2 Krl 4,39).

1 Krl 6, 20 - Niektórzy przedstawiają kolejność ostatnich dwóch zdań czytając za LXX: "sporządził". Złoto byłoby tylko na ołtarzu.

1 Krl 6, 21 - Tekst skażony.

1 Krl 6, 27 - Cheruby były zwrócone twarzą do siebie. Każdy z nich miał jedno skrzydło rozłożone w stronę ścian bocznych, a drugie przed siebie dla osłony Arki Przymierza.

1 Krl 6, 31.33 - Terminy architektoniczne niepewne, różnie tłumaczone.

1 Krl 6, 37 - Por. 1 Krl 6,1; miesiąc drugi roku rozpoczynającego się wiosną odpowiada naszemu majowi.

1 Krl 6, 38 - "Bul" - miesiąc ósmy, odpowiadający październikowi/listopadowi; "urządzeniem" - inni tłum.: "zgodnie ze swoim planem".

WYKAZ SKRÓTÓW | KSIĘGI I ICH TŁUMACZE | INFORMACJE O WYDANIU | WYDANIE HTML (1998) | POPRZ. | COOKIES | BIBLIA MP3
© Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003
Webmaster: biblia@deon.pl