Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 112(111)1


Szczęście bogobojnych

112
Alleluja.

Alef

Szczęśliwy mąż, który się boi Pana

Bet

i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach2.

Gimel

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:

Dalet

pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

He

Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,

Waw

a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze3.

Zain

Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych4,

Chet

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Tet

Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza5,

Jod

postępuje w swych sprawach uczciwie.

Kaf

Na pewno się nie zachwieje;

Lamed

sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Mem

Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;

Nun

mocne jego serce, zaufało Panu.

Samek

Serce jego stateczne lękać się nie będzie,

Ain

aż z góry spojrzy na swych przeciwników6.

Pe

Rozdaje - obdarza ubogich,

Sade

sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;

Kof

potęga7 jego wzmoże się ze sławą.

Resz

10 Widzi to występny, gniewa się,

Szin

zgrzyta zębami i marnieje.

Taw

Pragnienie występnych wniwecz się obróci8.
PROLOG
««  Ps 112  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 112  »»
 

Ps 112, 1 - Ps 112 Antologia sentencji mądrościowych ujęta w formie pieśni, wysławiających szczęście sprawiedliwego. Budowa psalmu jak w Ps 111[110] [->Ps 111[110],1].

Ps 112, 1 - Por. Ps 1,1n.

Ps 112, 3 - Por. Ps 111[110],3.

Ps 112, 4 - Por. Iz 58,10.

Ps 112, 5 - Zwłaszcza bez pobierania odsetek (Kpł 25,35nn; Pwt 15,7-11) i oczywiście bez zabronionej Prawem lichwy.

Ps 112, 8 - Nie będzie się musiał z nimi liczyć, będzie nimi gardził.

Ps 112, 9 - Dosł.: "róg" (por. Ps 89[88],18).

Ps 112, 10 - Por. Ps 1,6.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl