Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 100(99)1


Służcie Panu z weselem!

100
Psalm. Dziękczynienie.
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem2:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki3,
a wierność Jego przez pokolenia.
PROLOG
««  Ps 100  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 100  »»
 

Ps 100, 1 - Ps 100 Hymn wykonywany chóralnie w czasie liturgii świątynnej ST.

Ps 100, 3 - "Bogiem" jest tylko Jahwe - por. 1 Krl 18,39; "pastwiska" - por. Ps 95[94],7 oraz Ps 23[22],17 (przyp.).

Ps 100, 5 - Por. Ps 106[105],1; Ps 107[106],1; Ps 118[117],1; Jr 33,11.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl