Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 76(75)1


Pieśń triumfalna

76
Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.
Bóg znany jest w Judzie,
wielkie jest imię Jego w Izraelu.
W Salem2 powstał Jego przybytek,
a na Syjonie Jego mieszkanie.
Tam złamał pioruny łuku,
tarczę i miecz, i zbroję3.

Jesteś pełen światła4 - potężniejszy
niż góry odwieczne.
Najdzielniejsi stali się łupem
i śpią snem swoim,
a ręce wszystkich odważnych pomdlały.
Od Twojej groźby, Boże Jakuba,
zdrętwiały rydwany i konie.
Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze
w obliczu Twego zagniewania?

Ogłosiłeś z nieba swój wyrok,
przelękła się ziemia, zamilkła,
10 gdy Bóg na sąd się podniósł,
by ocalić wszystkich pokornych5 na ziemi.
11 Bo gniew Edomu będzie Cię sławił,
a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto6.
12 Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym,
niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu7,
13 Temu, który poskramia ducha książąt,
który jest straszliwy dla królów ziemi.
PROLOG
««  Ps 76  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 76  »»
 

Ps 76, 1 - Ps 76 Pieśń na cześć Syjonu, zbliżona do Ps 46[45] [->Ps 46[45],1] i Ps 48[47] [->Ps 48[47],1].

Ps 76, 3 - Dawna nazwa Jerozolimy (por. Rdz 14,18).

Ps 76, 4 - Por. Ps 46[45],10. Mowa o broni wrogów oblegających miasto (Iz 50,11). Nawiązanie do inwazji asyryjskiej z r. 701 (por. 2 Krl 19,35).

Ps 76, 5 - Por. Ps 104[103],2. Światło jest jedną z cech starotestamentalnej teofanii.

Ps 76, 10 - Pokorni i ubodzy są w ST synonimem pobożnych i jako tacy stanowią grupę ludzi uprzywilejowanych u Boga (por. też Ps 22[21],27 z przypisem); do nich skierowane są przede wszystkim obietnice mesjańskie w ST i w NT (por. np. Iz 61,1; So 2,3; Mt 5,3).

Ps 76, 11 - Tłum. przypuszczalne. Edom i Chamat wymienione są przykładowo jako narody południa i północy, które wszystkie będą składać hołd Bogu. Inni tłum. bez popr. tekstu: "gniew ludzi (= ciemięzców Izraela) oddaje Ci chwałę, resztą pozostałych po gniewie Ty się opaszesz" (por. Jr 13,11).

Ps 76, 12 - Imię Boga, jako pełnego majestatu Sędziego, który poniży wszystko to, co wyniosłe (w. 13 - por. Ps 75[74],8).

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl