Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Psalmów
 

PSALM 21(20)1


Dziękczynienie i modlitwa za króla

21
Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Panie, król się weseli z Twojej potęgi,
jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy!
Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błagania warg jego.
Bo go uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami,
koronę szczerozłotą wkładasz mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie: Ty go obdarzyłeś
długimi dniami na wieki i na zawsze2.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy,
ozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem.
Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki,
napełniasz go radością przed Twoim obliczem.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję
i z łaski Najwyższego się nie zachwieje.
3 Niech spadnie Twa ręka na wszystkich Twoich wrogów;
niech znajdzie Twa prawica tych, co nienawidzą Ciebie.
10 Uczyń ich jakby piecem ognistym,
gdy się ukaże Twoje oblicze.
Niech Pan ich pochłonie w swym gniewie,
a ogień niechaj ich strawi!
11 Wytrać ich potomstwo z ziemi,
usuń ich plemię spośród synów ludzkich!
12 Choćby zamierzyli zło przeciwko Tobie,
choćby uknuli podstęp, nie dopną niczego,
13 bo Ty ich zmusisz do ucieczki,
z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.
14 Powstań, Panie, w swej potędze,
chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.
PROLOG
««  Ps 21  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Ps)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Ps 21  »»
 

Ps 21, 1 - Ps 21 Pokrewny poprzedniemu psalm królewski, zawierający dziękczynienie i zapowiedź zbawczą połączoną z prośbą Psalmisty.

Ps 21, 5 - Długie, szczęśliwe życie było uważane w ST za najważniejsze dobro (por. Ps 61[60],7; Ps 72[71],17; 1 Krl 1,31; 1 Krl 3,11.14).

Ps 21, 9 - Złorzeczenie przeciw wrogom teokratycznego władcy, uważanym jednocześnie za nieprzyjaciół Boga.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl