Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Jeremiasza
 

Proroctwo przeciw Filistynom

47
Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom, nim faraon zdobył Gazę1.
To mówi Pan:
«Oto się wody spiętrzą od północy
i zamienią we zburzony potok.
Zaleją kraj i wszystko, co go napełnia,
miasta oraz ich mieszkańców.
Wtedy ludzie krzyk podniosą
i wyć będą wszyscy mieszkańcy ziemi
na odgłos tętentu kopyt jego koni,
dudnienia jego rydwanów, terkotu ich kół.
Ojcowie nie będą zważać na synów,
gdyż osłabły im ręce.
Nadszedł bowiem dzień,
by zniszczyć wszystkich Filistynów.
I wytępię wszystkie niedobitki,
mogące nieść pomoc dla Tyru i Sydonu.
Pan zniszczy naprawdę Filistynów,
pozostałość z wyspy Kaftor2.
Ostrzyżona jest do cna Gaza,
spustoszony Aszkelon.
Aszdod, reszto Anakitów3,
dokądże będziesz sobie czynić nacięcia?
Biada, mieczu Pański!
Jak długo nie zaznasz spoczynku?
Wróć do swej pochwy,
powstrzymaj się i uspokój!
Jakże ma on zaznać spokoju,
skoro Pan wydał mu rozkaz?
Przeciw Aszkelonowi i przeciw brzegom morza
- tam go skierował».
««  Jr 47  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Jr)
 
WSTĘP
««  Jr 47  »»
 

Jr 47, 1 - Brak bliższych danych o dacie zdobycia Gazy (od północy!). Prawdopodobnie chodzi o jedną z wypraw faraona Neko (',4"> Tradycja biblijna łączy Filistynów z wyspą Kaftor (Kreta?) - por. Pwt 2,23; Am 9,7 - skąd przybyli.

Jr 47, 5 - Niewielkie ich pozostałości mieszkały w okolicach filistyńskiego miasta Aszdod.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl