Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Jeremiasza
 

Proroctwo dla Barucha

45
Słowo, jakie prorok Jeremiasz oznajmił Baruchowi, synowi Neriasza, gdy spisał on w księdze tamte słowa pod dyktando Jeremiasza w czwartym roku [panowania] króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza1. «To mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu: Mówisz: "Biada mi! Pan bowiem dodaje zgryzotę do mego bólu. Słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia"2. Powiesz mu tak: To mówi Pan: Oto, co zbudowałem, burzę, a co zasadziłem, wypleniam. Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj! Sprowadzę bowiem nieszczęście na wszelkie ciało - wyrocznia Pana - lecz tobie dam twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz».
««  Jr 45  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Jr)
 
WSTĘP
««  Jr 45  »»
 

Jr 45, 1 - Por. Jr 36,1nn.

Jr 45, 3 - Baruch musiał się ukrywać z Jeremiaszem za panowania Jojakima, a nadto towarzyszył mu w czasie uwięzienia w Jerozolimie na dziedzińcu królewskim oraz w przymusowej podróży do Egiptu.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl