Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Mądrość Syracha
 

Jozjasz1

49
Pamięć o Jozjaszu - to zmieszane kadzidło,
przygotowane pracą tego, kto robi wonności;
w ustach każdego jest słodka jak miód
i jak muzyka na uczcie przy winie.
On osiągnął powodzenie w nawróceniu ludu
i usunął obrzydliwość bezprawia.
Kierował prosto do Pana swe serce,
a w czasie bezprawia umocnił pobożność.

Ostatni królowie i Jeremiasz

Oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza
wszyscy dopuszczali się przestępstw,
opuścili bowiem prawo Najwyższego.
Królowie Judy zniknęli.
Dali bowiem moc swoją innym
i chwałę swoją narodowi obcemu,
który podpalił wybrane Miasto Przybytku
i spustoszył jego ulice,
według słów Jeremiasza. Skrzywdzili go bowiem,
jego, który w łonie matki był poświęcony na proroka,
aby wyrywał, tracił i niszczył,
jak również budował i sadził2.

Ezechiel

Ezechiel oglądał widzenie chwały,
jakie okazał mu [Pan] na rydwanie cherubów3.
Wspominał On też o Hiobie4,
który trzymał się dróg sprawiedliwości.
10 A kości dwunastu proroków
niech wypuszczą pędy5 ze swego grobu,
pocieszyli bowiem Jakuba
i wybawili go niezawodną nadzieją.

Zorobabel i Jozue

11 Jakże sławić mamy Zorobabela,
który jest jak sygnet na prawej ręce6,
12 również i Jozuego, syna Josadaka,
którzy za dni swoich zbudowali Dom -
wznieśli święty Przybytek Panu,
przeznaczony do wiecznej chwały7.

Nehemiasz

13 Pamięć o Nehemiaszu w wielkiej jest cenie!
On nam podniósł mury rozwalone,
postawił bramy i zasuwy
i odnowił nasze domy8.

Wielkość patriarchów

14 Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch,
on bowiem z ziemi został uniesiony9.
15 Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef,
zwierzchnik braci, podpora ludu,
którego zwłoki doznały takiej opieki10.
16 Sem i Set cieszą się chwałą wśród ludzi,
a ponad wszystkimi żyjącymi stworzeniami - Adam.
PROLOG
««  Syr 49  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Syr)
 
WSTĘP
PROLOG
««  Syr 49  »»
 

Syr 49, 1 - Por. 2 Krl rozdz. 22n [->2 Krl 22,1].

Syr 49, 7 - Por. Jr 1,5.10; Lm 1,4; Lm 2,3.

Syr 49, 8 - Por. Ez rozdz. 1n [->Ez 1,1]; Ez rozdz. 8-10 [->Ez 8,1].

Syr 49, 9 - Popr. wg hebr.; gr. czytał te same spółgłoski, lecz podłożył inne samogłoski, stąd ma: o "wrogach pod ulewnym deszczem". Por. Ez 14,14.20.

Syr 49, 10 - Zob. Syr 46,12.

Syr 49, 11 - Por. Ag 2,23.

Syr 49, 12 - Por. Ezd 3,8-11; Ag 1,12; Ag 2,3-9.

Syr 49, 13 - Por. Ne 2,11-4,17.

Syr 49, 14 - Zob. Syr 44,16.

Syr 49, 15 - Por. Rdz 50,25n.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl