Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Przysłów
 
13
Syn mądry miłuje karcenie1,
naśmiewca nie słucha nagany.
Z owocu swych ust spożywa się dobro,
a gwałtem się sycą przewrotni2.
Kto ust swych strzeże - ten strzeże życia,
kto usta rozwiera - zgubi sam siebie.
Serce leniwego czeka bez skutku,
a pilnych zamiary stale się spełniają.
Prawy się brzydzi słowem przewrotnym,
źle i haniebnie czyni występny3.
Prawość strzeże dróg niewinnego -
a grzeszników powala nieprawość.
Jeden udaje bogacza - nie mając niczego,
[inny] udaje nędzarza - a opływa w dobra.
Bogactwo okupem za życie człowieka,
lecz tyran pogróżek nie słucha4.
Wesoło błyszczy światło sprawiedliwych,
a lampa niewiernych przygasa.
10 Skutkiem pychy5 stale są kłótnie,
u szukających rady jest mądrość.
11 Przepadnie bogactwo podstępnie zagarnięte,
a krok za krokiem zdobywane - rośnie.
12 Przewlekłe czekanie jest raną dla duszy,
ziszczone pragnienie jest drzewem życia.
13 Kto gardzi nakazem, ten szkodę ponosi,
nagrodę otrzyma, kto rozkaz szanuje6.
14 Nauka mądrego jest źródłem życia,
by sideł śmierci uniknąć.
15 Prawdziwy rozum zjednywa życzliwość,
droga wiarołomnych niestała.
16 Roztropny czyni wszystko z rozwagą,
a dureń ujawnia głupotę.
17 Poseł nikczemny wtrąca w niedolę,
wierny posłaniec - lekarstwem.
18 W biedzie jest i hańbie, kto gardzi karnością,
we czci zaś - kto strzeże upomnień.
19 Spełnione pragnienie ukoi duszę,
wstrętne głupiemu - od zła się odwrócić.
20 Kto z mądrym przestaje - nabywa mądrości,
towarzysz głupców poniesie szkodę.
21 Nieszczęście pędzi za grzesznikami,
a szczęście nagrodą dla prawych.
22 Mąż dobry zostawi dziedzictwo wnukom,
dobrym przypadnie majątek grzeszników.
23 Świeża uprawa7 ubogich da wiele żywności,
majątek niszczeje bezprawiem7.
24 Nie kocha syna, kto rózgi żałuje,
kto kocha go - w porę go karci.
25 Mąż prawy ma w bród pożywienia,
żołądek niewiernych głód cierpi.
««  Prz 13  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Prz)
 
WSTĘP
««  Prz 13  »»
 

Prz 13, 1 - Tłum. przypuszczalne.

Prz 13, 2 - Tekst różnie popr.

Prz 13, 5 - Wiersz różnie tłum.

Prz 13, 8 - Tekst różnie tłum.

Prz 13, 10 - Pyszny nie przyjmie uwag, co prowadzi do stałych nieporozumień w życiu, a w rezultacie do jego zagłady (por. Prz 15,32), gdyż jest przeciwne woli Bożej (por. Prz 15,25; Prz 16,5; Prz 21,4).

Prz 13, 13 - Por. Pwt 30,15-20.

Prz 13, 23 - "Uprawa" - grunt w roku szabatowym (Wj 23,10n; Kpł 25,1-7), który należało pozostawić ubogim. "Bezprawiem" chciwy szkodzi samemu sobie (por. Prz 13,11.25). Tłum. przypuszczalne.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl