Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
STARY TESTAMENT
Księga Hioba
 

Trzecia mowa Elihu: Sprawy ludzkie nie są Bogu obojętne


Czy Hiob jest sprawiedliwy?

35
Elihu ciągnął dalej, i rzekł:
«Czy to uznajesz za słuszne,
coś rzekł: "Mam prawo od Boga"?
Powiedziałeś: "Co z tego mi [przyjdzie]?
Czy to pomaga więcej niż grzech?"1
Parę słów ci odpowiem
i twym przyjaciołom wraz z tobą.

Komu szkodzi grzech?

Spojrzyj na niebo! Popatrz!
Oglądaj obłoki wysoko!
Gdy zgrzeszysz, co ty Mu zrobisz?
Czy zaszkodzisz Mu mnóstwem grzechów?
Czy dajesz Mu co, gdyś jest prawy?
Czy otrzyma coś z twojej ręki?
Podobnych do ciebie złość twa dosięga
a twoja prawość ludziom pomaga.

Czemu Bóg nie wysłuchuje?

Z ogromu ucisku się płacze,
pod wroga przemocą się krzyczy,
10 a nikt nie mówi: "Gdzie Bóg, mój Stwórca,
co nocy użycza pieśni wesela,
11 nas uczy więcej niż [uczą] zwierzęta,
mędrszymi jesteśmy od ptaków powietrznych".
12 Wołania są bez odpowiedzi
ze względu na pychę nieprawych.
13 Błędem jest przypuszczać, że Bóg nie słucha,
że Wszechmogący nie zwraca uwagi2.

Cierpliwość Boga

14 Choć mówisz: "Nie zwraca uwagi",
u Niego sprawa, na Niego czekaj!3
15 Teraz, gdy gniew Jego nie płonie,
na grzech zda się nie zważać,
16 Hiob usta otworzył niemądrze
i mnoży słowa bezmyślnie».
««  Hi 35  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Hi)
 
WSTĘP
««  Hi 35  »»
 

Hi 35, 3 - Wlg: "Nie podoba się tobie, co prawego" (por. Hi 9,30n; Hi 21,5-17). Elihu nie mógł się zgodzić z tym twierdzeniem, uwłaczającym sprawiedliwości Bożej. Hiob jednak czasami zdawał się wątpić w wartość ludzkiej prawości; por. Hi 34,9.

Hi 35, 13 - Wlg: "Nie próżno tedy Bóg wysłucha i Wszechmocny w każdego sprawę wejrzy".

Hi 35, 14 - Por. Hi 31,35-37.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl