Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
NOWY TESTAMENT
List św. Jakuba
 

Chciwość i pycha

4
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych1. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość2, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy3, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: «Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził»?4 Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę5. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu6, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce7, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni7! Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie!8 Śmiech wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie! 10 Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was9.

Grzechy przeciw miłości bliźniego

11 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu10 i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. 12 Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?

Zawodność planów ludzkich

13 Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», 14 wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie11. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. 15 Zamiast tego powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo». 16 Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. 17 Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.
««  Jk 4  »»
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ
WYSZUKAJ W BIBLII
Szukaj tylko w tej księdze (Jk)
 
WSTĘP
««  Jk 4  »»
 

Jk 4, 1 - Por. Rz 7,23; Kol 3,5.

Jk 4, 2 - Zazdrość połączona z żądzą coraz większego posiadania.

Jk 4, 4 - Przyjaźń ze światem przedstawia Autor jako cudzołóstwo wobec Boga.

Jk 4, 5 - Przypuszczalnie aluzja do Wj 20,5. Sens: Bóg strzeże w człowieku daru łaski.

Jk 4, 6 - Prz 3,34(LXX).

Jk 4, 7 - por. 1 P 5,9.

Jk 4, 8 - "Oczyśćcie ręce"- aluzja do starotestamentowych obmyć rytualnych; "chwiejni" - zob. przypis do Jk 1,8.

Jk 4, 9 - Por. Łk 6,25.

Jk 4, 10 - Por. Mt 23,12.

Jk 4, 11 - Prawo w sensie chrześcijańskim, a nie ST. Zob. przypis do Jk 1,25.

Jk 4, 14 - Por. Prz 27,1.

Biblia w MP3 - słuchaj!

Czytaj komentarze do Ewangelii na DEON.pl