Wydawnictwo Pallottinum Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
 
NOWY TESTAMENT
 
ZMIEŃ KSIĘGĘ LUB / I ROZDZIAŁ