PSALM  46(45)*

Bóg naszą mocą

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: «Alamot*...». Pieśń.
2 Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
    łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
3 * Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
    i góry zapadały w otchłań morza.
4 Niech wody jego burzą się i kipią,
    niech góry się chwieją pod jego naporem:
    <Pan Zastępów jest z nami,
    Bóg Jakuba jest dla nas obroną>*.
5 Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże* -
    uświęcony przybytek Najwyższego.
6 Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
    Bóg mu pomoże o brzasku poranka*.
7 Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
    Głos Jego zagrzmiał - rozpłynęła się ziemia*:
8 Pan Zastępów jest z nami,
    Bóg Jakuba jest dla nas obroną.
9 Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
    dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.
10 On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
    On kruszy łuki, łamie włócznie,
    tarcze* pali w ogniu.
11 «Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
    wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!»
12 Pan Zastępów jest z nami,
    Bóg Jakuba jest dla nas obroną.